ไดแคลเซียม-21

เป็นอาหารเสริมแร่ธาตุ สำหรับ ไก่ เป็ด สุกร ทุกขนาดอายุ

สรรพคุณ
ช่วยเสริมแคลเซียม และฟอสฟอรัส เหมาะสำหรับการใช้ในส่วนผสมอาหารสัตว์

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245