ข้าวโพดบด

เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอาหารสัตว์ สามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้เป็นอย่างดีสรรพคุณ
มีสารเคโรทีน ทำให้สีของเนื้อสัตว์ และไข่ไก่แดงเข้มขึ้น สัตว์สามารถย่อยได้ง่ายกว่าข้าวโพดเม็ดโภชนาการ
ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245