มันเส้น

ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 – 3 วัน ให้แห้ง เป็นอาหารสัตว์อีกประเภทหนึ่งและเป็นที่นิยมของเกษตรกรที่เลี้ยงโคสรรพคุณ
เป็นอาหารที่เพิ่มพลังงานช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีโภชนาการ