พรีมิกซ์หมูเล็ก

เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับหมูเล็ก

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้หมูเล็กได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย