พรีมิกซ์หมูรุ่น

เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับหมูรุ่น(นน.30 กก.ถึงขาย)

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้หมูรุ่นได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย