ไดแคลเซียม16

เป็นวัตถุดิบแคลเซียมและฟอสฟอรัส การผลิตจะได้จากหิน และกระดูกสัตว์

สรรพคุณ
เสริมแร่ธาตุแคลเซียมและฟอสฟอรัสในอาหารสัตว์ และช่วยเสริมสร้างส่วนประกอบของกระดูกในร่างกายสัตว์