ข้าวปลายมะลิ

===== กำลังปรับปรุงข้อมูล ====สรรพคุณ
===== กำลังปรับปรุงข้อมูล ====โภชนาการ