ม๊อกซีลิน เอ็ม.พี

เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาสัตว์เลี้ยง

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคแบคทีเรีย ในไก่ เป็ด และสุกร ใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อไวรัส บำรุงลำใส้ ไอ หอบหืด ท้องร่วง