หินเกล็ด

เป็นแคลเซียมที่ใช้ผสมในอาหารสัตว์ หรือโรยให้สัตว์กินโดยเฉพาะไก่

สรรพคุณ
ช่วยให้เปลือกไข่ไก่หนาขึ้น และผลผลิตไข่ดีขึ้น