ผิวถั่วเหลือง (อัดเม็ด)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตกากถั่วเหลืองชนิดกระเทาะผิวซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในการเลี้ยงสัตว์

สรรพคุณ
ใช้ผิวถั่วเหลืองในสูตรอาหารสุกรรุ่น-ขุน ช่วยทำให้สุกรมีการเติบโตและมีประสิทธิภาพการใช้อาหารตามปกติแต่จะมีคุณภาพซากดีขึ้น ในขณะที่การใช้ในอาหารแม่สุกรอุ้มท้องจะช่วยป้องกันการท้องผูก ทำให้มูลมีลักษณะนิ่ม

โภชนาการ