แบคโตแซค-พี

สารผสมล่วงหน้า ที่เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับ ไก่ เป็ด และสุกร ทุกขนาดอายุ

สรรพคุณ
ใช้เป็นสารเสริมชีวนะ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์