ข้าวโพดบด

เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอาหารสัตว์ สามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้เป็นอย่างดีสรรพคุณ
มีสารเคโรทีน ทำให้สีของเนื้อสัตว์ และไข่ไก่แดงเข้มขึ้น สัตว์สามารถย่อยได้ง่ายกว่าข้าวโพดเม็ดโภชนาการ