รำหยาบ

เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันมากในการประกอบสูตรอาหารสุกรหรือสัตว์ปีกสรรพคุณ
ใช้ผสมในอาหารสัตว์

โภชนาการ