พรีมิกซ์วัว

เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับวัว

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้วัวได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย