หินฝุ่นหรือหินแป้ง

คือ หินปูนบดหยาบๆ เป็นผลพลอยได้จากการโม่หินปูน แหล่งแคลเซียมราคาถูก ใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิด

สรรพคุณ
ใช้ผสมอาหารสัตว์ เพิ่มแคลเซียม