กากมันสำปะหลังแห้ง

เป็นวัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแป้งมันสำปะหลังและโรงงานผลิตฟรุคโตสและสารให้ความหวานสรรพคุณ
– สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารแม่สุกรอุ้มท้องได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์
– สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสุกรขุน 15 เปอร์เซ็นต์โภชนาการ