ผิวถั่วเหลืองโม่(ซอยฮัล)

ผิวถั่วเหลืองที่ร่อนจากเมล็ดถั่วเหลือง สัตว์สามารถย่อยและนำไปใช้ได้ ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ และลดต้นทุนของผู้เลี้ยงโภชนาการ