พรีมิกซ์หมูขุน

เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับหมูขุน

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้หมูขุนได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย