กากน้ำตาล

เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย มีระดับพลังงานระดับต่ำถึงปานกลางขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่มีอยู่ในกากน้ำตาล

สรรพคุณ
เพิ่มความน่ากินและกระตุ้นการกินอารหารของสัตว์เลี้ยง