มันบด

เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีน และแร่ธาตุสรรพคุณ
ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด แต่ส่วนมากนิยมใช้ผสมอาหารโคและสุกรโภชนาการ