กากถั่วเหลือง (TVO)

เป็นผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยปริมาณโปรตีนของกากถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่กับวิธีการสกัด น้ำมัน และขนาดของเมล็ด

สรรพคุณ
เป็นแหล่งอาหารโปรตีน มีสารโปรตีนเกินร้อยละ 45 ใช้เลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิด

โภชนาการ


ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245