ปลาป่น เบอร์ 2

ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ให้โปรตีนสูง มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบทุกชนิดและมีคุณภาพดี ทำมาจากปลาเป็ดเศษปลาเล็กปลาน้อย หรือหัวปลาที่เหลือ จากโรงงานทำปลากระป๋อง ทำให้ปลาป่นที่ผลิตได้มีคุณภาพหลากหลาย

สรรพคุณ
ช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี

โภชนาการ