42-ดีกรี

ผลิตภัณฑ์สำหรับรับมือกับอาการอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นและปัญหาความร้อน

สรรพคุณ
ช่วยลดไข้จากความเครียดและความร้อน ลดการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียใน ไก่ วัว และสุกร