ข้าวโพดเม็ด

เป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญในอาหารสัตว์ สามารถใช้ทดแทนปลายข้าวได้เป็นอย่างดีสรรพคุณ
มีสารเคโรทีน ทำให้สีของเนื้อสัตว์ ไข่ไก่แดงเข้มขึ้นโภชนาการ