ถั่วอบฟูลแฟต (TVO)

เป็นวัตถุดิบใช้ผสมอาหารเพื่อเลี้ยงสัตว์สรรพคุณ
ช่วยให้ย่อยง่าย ให้โปรตีนและพลังงานสูงสุด อุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งจำเป็นสำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงระยะเล็ก เสริมการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยเพิ่มการสร้างเนื้อแดงให้มากขึ้นในสัตว์โภชนาการ