ไวยูซิด เว็ท ออรัล โซลูชั่น:ชนิดน้ำ

เป็นสารผสมล่วงหน้า สำหรับ ไก่ เป็ด สุกร และโค ทุกขนาดอายุ

สรรพคุณ
ใช้เสริมกรดอะมิโน วิตามินและแร่ธาตุ

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245