รถบรรทุกสิบล้อเดี่ยว และรถสิบล้อดั้ม

รถของเรามีความพร้อมสำหรับการให้บริการ มีการดูแลเช็คสภาพรถอย่างต่อเนื่องเพื่อการขนส่งที่รวดเร็วและทันเวลาตามที่ลูกค้าต้องการ


ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245