พรีมิกซ์หมูเล็ก

เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับหมูเล็ก

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารสัตว์ เพื่อช่วยให้หมูเล็กได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245