42-ดีกรี

ผลิตภัณฑ์สำหรับรับมือกับอาการอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นและปัญหาความร้อน

สรรพคุณ
ช่วยลดไข้จากความเครียดและความร้อน ลดการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียใน ไก่ วัว และสุกร

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245