แบคโตแซค-พี

สารผสมล่วงหน้า ที่เป็นสารเสริมชีวนะสำหรับ ไก่ เป็ด และสุกร ทุกขนาดอายุ

สรรพคุณ
ใช้เป็นสารเสริมชีวนะ ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่เป็นโทษ และกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245