เปลือกหอยบด

เป็นวัตถุดิบที่ให้เฉพาะธาตุแคลเซียมแต่เพียงอย่างเดียว

สรรพคุณ
เป็นแหล่งแคลเซียม จำเป็นสำหรับไก่ไข่ เพื่อการสร้างเปลือกไข่

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245