ม๊อกซีลิน เอ็ม.พี

เป็นยาปฏิชีวนะที่ใช้รักษาสัตว์เลี้ยง

สรรพคุณ
ใช้ป้องกันและรักษาโรคแบคทีเรีย ในไก่ เป็ด และสุกร ใช้รักษาโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ระบบหายใจ ทางเดินปัสสาวะ และโรคแทรกซ้อน โรคติดเชื้อไวรัส บำรุงลำใส้ ไอ หอบหืด ท้องร่วง

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245