กากปาล์มเนื้อใน

เป็นผลพลอยได้จากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม เป็นสารอาหารกลุ่มโปรตีนที่ได้จากพืช

สรรพคุณ
ช่วยเพิ่มสมรรถนะการเจริญโตเติบของสัตว์
ข้อแนะนำในการใช้
ในสูตรอาหารไก่กระทง สามารถใช้กากเมล็ดปาล์มได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสูตรอาหาร
ในสูตรอาหารสุกรรุ่นและขุน สามารถใช้กากเมล็ดปาล์มได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของสูตรอาหาร

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245