กากน้ำตาล

เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลทราย มีระดับพลังงานระดับต่ำถึงปานกลางขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำที่มีอยู่ในกากน้ำตาล

สรรพคุณ
เพิ่มความน่ากินและกระตุ้นการกินอารหารของสัตว์เลี้ยง

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245