มันเส้น

ได้จากการนำหัวมันสำปะหลังสดหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดบนลานซีเมนต์ 2 – 3 วัน ให้แห้ง เป็นอาหารสัตว์อีกประเภทหนึ่งและเป็นที่นิยมของเกษตรกรที่เลี้ยงโคสรรพคุณ
เป็นอาหารที่เพิ่มพลังงานช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีโภชนาการ
ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245