กากมันอบ

เป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีน และแร่ธาตุ เยื่อใยสูงสีขาว,สะอาด กลิ่นไม่เหม็น เนื้อละเอียด ไม่จับเป็นก้อน ไม่ต้องเสียเวลาไปโม่ซ้ำสรรพคุณ
เหมาะสำหรับสัตว์ทุกประเภท โดยเฉพาะสุกรโภชนาการ
ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245