ผิวถั่วเหลืองโม่(ซอยฮัล)

ผิวถั่วเหลืองที่ร่อนจากเมล็ดถั่วเหลือง สัตว์สามารถย่อยและนำไปใช้ได้ ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ และลดต้นทุนของผู้เลี้ยงโภชนาการ
ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245