หมูป่น

ทำมาจากเนื้อและกระดูกหมูป่นที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพว่าไม่มีเชื้อโรค เป็นแหล่งโปรตีนจากสัตว์ ที่มีคุณภาพดีและสามารถใช้เป็นอาหารเสริมแร่ธาตุได้เพราะมีฟอสฟอรัสและแคลเซียม

สรรพคุณ
ช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายสัตว์

โภชนาการ
ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245