ปลาป่น เบอร์ 2

ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ให้โปรตีนสูง มีกรดอะมิโนที่จำเป็นครบทุกชนิดและมีคุณภาพดี ทำมาจากปลาเป็ดเศษปลาเล็กปลาน้อย หรือหัวปลาที่เหลือ จากโรงงานทำปลากระป๋อง ทำให้ปลาป่นที่ผลิตได้มีคุณภาพหลากหลาย

สรรพคุณ
ช่วยให้สัตว์เจริญเติบโตได้ดี

โภชนาการ




ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245