รำข้าวสาลี อัดเม็ด

รำสาลีเป็นผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการสีข้าวสาลี นอกจากใช้ในการผสมอาหารเลี้ยงสัตว์จำพวกหมูแล้วยังสามารถนำไปผสมอาหารเลี้ยงสัตว์จำพวกกุ้งอีกด้วย

สรรพคุณ
มีคุณสมบัติเป็นยาระบายอ่อน ๆ สามารถใช้ทดแทนรำข้าวได้

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245