พรีมิกซ์ไก่ไข่/ไก่พันธ์ุ

เป็นสารผสมล่วงหน้าใช้สำหรับไก่ไข่และไก่พันธ์ุ

สรรพคุณ
เสริมวิตามินและแร่ธาตุในไก่ไข่และไก่พันธุ์ เพื่อช่วยให้ไก่ไข่และไก่พันธุ์ได้รับวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
  • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
  • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245
เว็บไซต์ส่งเสริมเกษตรใหม่