***สูตรอาหารนี้ให้โปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์


วัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน(กก.) ราคา/หน่วย(กก.) ราคารวม(บาท)
ปลายข้าว
12.5
รำอ่อน
40
กากถั่วเหลือง
11
ปลาป่น
3
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18)
2.5
เกลือป่น
0.5
ข้าวโพดบด
30
พรีมิกซ์หมูขุน
0.5
แอลไลซีน
0.1
หินฝุ่น
1
เมทไธโอนิน
0.1
รวม
101.2
รวมราคาต้นทุน