***สูตรอาหารนี้ให้โปรตีน 16 เปอร์เซ็นต์

วัตถุดิบอาหารสัตว์ จำนวน(กก.) ราคา/หน่วย(กก.) ราคารวม(บาท)
ปลายข้าว
26
รำอ่อน
40
กากถั่วเหลือง
12
ปลาป่น
4
ไดแคลเซียมฟอสเฟต(P/18)
2
เกลือป่น
0.5
แอลไลซีน
0.1
ข้าวโพดบด
15
พรีมิกซ์หมูแม่พันธุ์
0.5
หินฝุ่น
1
เมทไธโอนิน
0.1
รวม
101.2
รวมราคาต้นทุน