สูตรปลายข้าว

 • สูตรอาหารหมูแม่พันธุ์

  ตารางเปรียบเทียบต้นทุนสูตรอาหารสัตว์ที่ผสมเองกับอาหารสัตว์สำเร็จรูป

  จากผลการเปรียบเทียบจากตารางข้างบนท่านจะเห็นได้ว่าการผสมอาหารสัตว์ด้วยตนเองจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอาหารสัตว์สำเร็จรูป และท่านสามารถเลือกคัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพด้วยตัวท่านเอง

  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ปริมาณ(กก.) ราคา
  อาหารหมูแม่พันธุ์สำเร็จรูป 30 กก. 470
  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ราคา/กก. อาหารสัตว์ผสมเอง ราคา/กก.
  อาหารหมูแม่พันธุ์สำเร็จรูป
  15.67
  สูตรปลายข้าว
 • สูตรอาหารหมูเล็ก(5-20 กก.)

  ตารางเปรียบเทียบต้นทุนสูตรอาหารสัตว์ที่ผสมเองกับอาหารสัตว์สำเร็จรูป

  จากผลการเปรียบเทียบจากตารางข้างบนท่านจะเห็นได้ว่าการผสมอาหารสัตว์ด้วยตนเองจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอาหารสัตว์สำเร็จรูป และท่านสามารถเลือกคัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพด้วยตัวท่านเอง

  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ปริมาณ(กก.) ราคา
  อาหารหมูเล็กสำเร็จรูป 30 กก. 680
  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ราคา/กก. อาหารสัตว์ผสมเอง ราคา/กก.
  อาหารหมูเล็กสำเร็จรูป
  22.67
  สูตรปลายข้าว
 • สูตรอาหารหมูรุ่น(30-60 กก.)

  ตารางเปรียบเทียบต้นทุนสูตรอาหารสัตว์ที่ผสมเองกับอาหารสัตว์สำเร็จรูป

  จากผลการเปรียบเทียบจากตารางข้างบนท่านจะเห็นได้ว่าการผสมอาหารสัตว์ด้วยตนเองจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอาหารสัตว์สำเร็จรูป และท่านสามารถเลือกคัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพด้วยตัวท่านเอง

  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ปริมาณ(กก.) ราคา
  อาหารหมูรุ่นสำเร็จรูป 30 กก. 500
  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ราคา/กก. อาหารสัตว์ผสมเอง ราคา/กก.
  อาหารหมูรุ่นสำเร็จรูป
  16.67
  สูตรปลายข้าว
 • สูตรอาหารหมูขุน(60 กก.-จำหน่าย)

  ตารางเปรียบเทียบต้นทุนสูตรอาหารสัตว์ที่ผสมเองกับอาหารสัตว์สำเร็จรูป

  จากผลการเปรียบเทียบจากตารางข้างบนท่านจะเห็นได้ว่าการผสมอาหารสัตว์ด้วยตนเองจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าอาหารสัตว์สำเร็จรูป และท่านสามารถเลือกคัดวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพด้วยตัวท่านเอง

  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ปริมาณ(กก.) ราคา
  อาหารหมูขุนสำเร็จรูป 30 กก. 450
  อาหารสัตว์สำเร็จรูป ราคา/กก. อาหารสัตว์ผสมเอง ราคา/กก.
  อาหารหมูขุนสำเร็จรูป
  15
  สูตรปลายข้าว

*** ข้อมูลราคาอาหารสัตว์สำเร็จรูป อ้างอิงมาจากร้านขายอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

ส่งเสริมเกษตร (songsermkased)
 • 772/5-6 ถ.แจ้งสนิท(บ้านไผ่-บรบือ) ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
 • 043-306244 , แฟกซ์ 043-306245