ไวยูซิด เว็ท พาวเดอร์:ชนิดผง

เป็นสารผสมล่วงหน้า สำหรับ ไก่ เป็ด สุกร และโค ทุกขนาดอายุ

สรรพคุณ
ใช้เสริมกรดอะมิโน วิตามินและแร่ธาตุ