รำสกัด

ได้จากการนำรำละเอียดหรือรำสดไปสกัดน้ำมันออกไปด้วยสารเคมี กากรำที่ได้ เรียกว่า รำสกัดน้ำมันสรรพคุณ
ใช้ผสมในอาหารสัตว์

โภชนาการ